Subscribe to Centrum Pohádek
Led
18

Tři prasátka

Napsala Katka

Na jednom statku žila prasečí maminka, která měla tři syny. Když vyrostli a dospěli, poslala je maminka do světa, aby si tam postavili své nové domečky. Na cestu jim do života dala opravdu cennou radu a to takovou, aby se vyhýbali zlému vlkovi. Všechna tři prasátka si ve světě našla své místečko a postavila si domečky. První prasátko bylo líné a rozhodlo se, že nejrychleji postaví domeček ze slámy. Druhé prasátko bylo zase pohodlné a řeklo si, že domeček ze dřeva je lepší a třetí nechytřejší prasátko vědělo, že nejlepší a nejbezpečnější domeček je z cihel. Celou dobu jejich činnost pozoroval zlý vlk, který si na ně brousil zuby. Když to prasátka zjistila, že se kolem potlouká mlsný vlk, velice se polekala a utekla do svých domečků. Vlk volal na první prasátko, když nevyšlo, začal ze všech sil foukat a všechnu slámu z domečku odfoukl, ale prasátko uteklo a schovalo se do domečku k druhému prasátku. Vlk šel tedy k druhému domečku a snažil se obě prasátka vylákat. Když prasátka nevyšla, vlk strčil do dřevěného domečku a porazil ho. Obě prasátka se rozutekla a běžela k třetímu prasátku do zděného domečku, kde se třásla strachy. Třetí prasátko je chlácholilo: „Nebojte se ničeho, můj domeček je pevný, sem se vlk nedostane. V tu chvíli už byl vlk na střeše a díval se komínem dolů do světničky. Třetí prasátko na něj však vyzrálo a rozdělalo v krbu oheň. Stoupající kouř štípal vlka do očí tolik, že utekl a už se nikdy nevrátil.

Tags:

Přidat konentář