Subscribe to Centrum Pohádek
Kvě
24

Sůl nad zlato I

Napsala Katka

V jedné zemi za sedmero horami a za sedmero řekami žil starý král, který měl tři dcery. Nejstarší princezna byla krásná, ale panovačná a pyšná. Prostřední dcera byla marnivá a samolibá. Nejmladší dcera, Maruška se jmenovala, byla nejen krásná, ale i hodná, přívětivá a ke každému laskavá, snad proto ji měl král nejraději.

Král se jednoho dne rozhodl, že je na kralování již starý a unavený. Nevěděl však, která z jeho dcer je hodna jeho trůnu a byla by dobrou následovnicí. Pomyslil si, že by mu v jeho rozhodnutí pomohlo, kdyby věděl, která z jeho tří dcer ho miluje nejvíce. Král si k sobě nechal ráno zavolat své tři dcery a řekl jim: „Rozhodl jsem se, že království odevzdám té z vás, která mne má nejraději.“ Nejdříve k němu přistoupila nejstarší dcera a řekla: „Králi tatíčku, mám tě ze všeho nejraději, mám tě ráda jako zlato! Já bych určitě byla nejlepší královna“, pronesla nejstarší dcera. „No, dobře, a ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?“ „Můj drahý tatínku, já vás mám ráda jako drahé kamení a šperky,“ ujišťovala prostřední a k otci se přivinula. „No, dobře, a ty, dcero nejmladší, jak ty mne miluješ?“ Ptal se král nejmladší dcery Marušky. „Já, tatínku, já vás mám ráda jako sůl,“ odpověděla Maruška a mile se na tatínka podívala.

Krále odpověď jeho nejmilejší dcery Marušky velmi rozhněvala. Zlato, drahé kamení, šperky, všechno je vzácnější než obyčejná sůl, které je všude dost. „Jdi mi z očí,“ přikázal král, „až nastanou takové časy, kdy bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se vrať a budeš královnou!“

Maruška byla velmi smutná, nechtěla se stát královnou, ale chtěla dokázat otci, že ho má skutečně ráda. Svého otce poslechla a z království odešla. Nevěděla, kudy jít. Šla přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa, kde potkala starou babičku. Babička ale nebyla ledajaká, ale kouzelná. Ta jí poskytla přístřeší. Mezitím, co Maruška u babičky sloužila a učila se ovce pást, příst, plátno tkát, žily její sestry v samých radovánkách. Užívaly si drahých šatů, pořádaly hostiny a hleděly si jen sami sebe. Otec brzy zpozoroval, že nejstarší dceři je zlato nejpřednější a že prostřední by se nejraději vdávala. Čím dál častěji myslel na Marušku. Jak ho měla ráda a starala se o něj. Kdyby jen věděl, kde Maruška je. Po Marušce nebylo ani vidu, ani slechu.

Jak dopadne jedna z nejznámějších pohádek…

Tags:

Přidat konentář