Subscribe to Centrum Pohádek
Led
21

Sedmero krkavců

Napsala Katka

Matka pekla svým sedmi synům chléb. Chlapci ji neustále zlobili, dohadovali se a nechtěli se utišit. Bochníky po matce chtěli, to matku natolik rozčílilo, že vykřikla: „I bodejž jste se všichni zkrkavčili!“ A tím své syny proklela, ti se proměnili v sedm krkavců a uletěli. Matka se z toho nemohla vzpamatovat, začala naříkat a bědovat, ale tím už ničemu nepomohla. Dlouho chvíli sužoval matku a otce smutek. Po čase jim však pánbůh nadělil a narodila se jim dcera Bohdanka. Tak krásně rostla, ale i presto si matka na své syny vzpomněla. Ve světnici stála truhla, ale Bohdanka měla přísný zákaz ji otevřít. Bohdanku to, ale velice lákalo a mockrát přemýšlela, že ji otevře. Jednou jí to nedalo a truhlu otevřela, v ní spatřila sedm chlapeckých košil. Musela se zeptat rodičů, čí pak jsou ty košile. Matka se rozlobila, že neposlechla jejího příkazu, ale o hrozném neštěstí jí rodiče říct museli. Bohdanka nevěděla, že má sedm bratrů a velice ji to trápilo, tak se rozhodla, že své bratry půjde hledat. Dlouhou chvíli chodila, ale o svých bratrech nic nezjistila, až Slunce jí poradilo, kde má své bratry hledat. Když našla Bohdanka své bratry, vyprávěla jim o rodičích a co nového se přihodilo. Bratři byli rádi, že mají aspoň nějaké zprávy z domova. Bohdanka se rozhodla, že svých sedm bratrů osvobodí. Poradili jí, že musí každému ušít košili. Len musela sama zpracovat a z něho ušít košile. Bratři ji zavedli do jeskyně, kde musela pracovat sama a nesměla promluvit ani jedním jediným slůvkem. Kolem jeskyně projel král v kočáře a spatřil Bohdanku, jak přede. Bohdanka se mu zalíbila a hned si ji vzal do zámku. Umožnil ji, aby nadále pracovala. Všichni měli Bohdanku rádi, až na zlou sestru od krále. Jednou musel král nastoupit do boje a Bohdanka zůstala na zámku s jeho sestrou. Bohdance se narodil syn, králova sestra místo něj podstrčila kotě, obvinila Bohdanku z čarodějnictví a nechala ji upálit. Když byla Bohdanka vedena na popravu, doplétala poslední košili a zvolala na své bratry. Ti přilétli a Bohdanka na ně hodila košile. Bratři se ze sedmara krkavců proměnili. Bohdanka vše vysvětlila svému muži a zůstali spolu na zámku. Bratři se vrátili k matce a otci.

Tags:

Přidat konentář