Subscribe to Centrum Pohádek
Čer
08

Ovčák a trpaslík

Napsala Katka

Před mnoha a mnoha lety žil jeden chudý ovčák a ten měl sedm oveček, které každý den pásal na vysoké hoře. Jako každý jiný den se ovčák vydal napást ovečky na vysokou horu. Sledoval okolí, opřel se o svou hůl a zasnil se, jaké by to bylo, kdyby všude kolem nepanovala taková drahota. Jak by své děti každý den dosyta nakrmil. V tu chvíli se odněkud vynořil maličký mužíček v červené čapce a s dlouhou bradou. Povídá ovčákovi: „Pojď za mnou, nebude ti to na škodu.“ Ovčák se nenechal přemlouvat a vykročil za mužíčkem. Mužíček v červené čapce držel v ruce jakýsi kořen. Předstoupil před skálu a udeřil jím třikrát do skály. Skála se s ohlušujícím rachotem otevřela a odkryla hlubokou, temnou jeskyni. Ovčák jen vyjeveně zíral a nechápavě kroutil hlavou. Trpaslík do ní vešel a ovčák ho pomalu a nejistě následoval.

V hloubi jeskyně planul oheň. Kolem ohně se to hemžilo trpaslíky s umouněnými tvářemi, kteří tu pilně kovali ze zlata ty nejrozmanitější předměty. Krásné blyštící se koruny a řetězy, zdobené číše, ze kterých se pije jen kvalitní víno a prsteny s velkými barevnými kameny.

Ovčáka až oči rozbolely, když uviděl tolik nádhery po hromadě. Zlato bylo všude kolem něj. Trpaslík mu řekl: „Naber si, kolik uneseš, ale nezapomeň na to nejdůležitější.“ Sotva to dořekl, položil kořen na zem a zmizel neznámo kam.

Ovčák se neostýchal a nacpal si plné kapsy zlata a radostně vyběhl z jeskyně. Sotva se zase nohou dotkl trávy na louce, skála se za ním s ohlušujícím rachotem zavřela. Jak ovčák pospíchal za dětmi, kapsy mu jen cinkaly.

Za zlato nakoupil ovčák spoustu chleba a pro všechny opatřil dobré šaty a boty. Šťastná doba však netrvala dlouho a dostatek jídla už byl minulostí. Ovčák se vydal ke skále a dlouhé dny hledal do jeskyně vchod, ale hora zůstala navždy zavřená. To proto, že to nejdůležitější samou radostí tenkrát v jeskyni zapomněl.

Tags:
  1. Ovčák a trpaslík | Centrum Pohádek Said,

    [...] POHÁDKY PRO DĚTIDvanáctihlavý drakOvčák a trpaslíkŠípková RůženkaPrincezna na hráškuČert a švadlenaLabutí pannaHadí králLiška a [...]

  2. Ivana Tučková Said,

    Krásné pohádky. Nabízím ilustrace za honorář.
    I.T.

Přidat konentář