Subscribe to Centrum Pohádek

Pokračování…

Liška byla jeho poslední oběť, kterou nezastřelil, ale nechal žít. Stmívání ho přimělo k návratu zpět do zámku. Nevymyslel ani úkryt, který mu měl zachránit život, proto ještě oslovil havrana: „Poraď nu, kam se mám schovat, aby mě královská dcera neuviděla.“ Havran dlouho přemýšlel, až přeci jen mládenci odpověděl: „Už to mám!“ Přinesl ze svého hnízda vejce, rozlomil jen dvě poloviny a mladíka do něj ukryl. Pak dal obě poloviny skořápky k sobě, odnesl vejce do hnízda a posadil se na ně.

Královská dcera přistoupila k prvnímz oknu, ale nic neviděla. Přešla k druhému, třetímu, čtvrtému, ale stále mládence neviděla. Padla na ni úzkost. Jenže neuviděla nic ani z pátého, šestého, sedmého, osmého, devátého a desátého okna. Až konečně z jedenáctého okna ho zahlédla.

Rozzuřená princezna poručila zastřelit havrana a rozbít vejce. Nejmladší bratr byl ve skrýši objeven a princezna mu musela darovat život. Druhý den šel mladík k jezeru, zavolal na rybu a požádal jí o úkryt. Ryba ho schovala do svého bříška, spolkla ho a ponořila se s ním hluboko ke dnu jezera.

Princezna přešlapovala z jednoho okna do druhého, ale ani z jedenáctého okna mladíka nespatřila. To ji velice polekalo. Přistoupila se strachem k dvanáctému oknu a pomalu z něho nakoukla. Dvanáctým oknem teprve mládence objevila. Poručila chytit rybu a zabít. „Teď jsem ti darovala život podruhé! Příště už půjde o tvou hlavu“ řekla mu princezna.

Velice zesmutněl a s těžkým srdcem šel prosit o pomoc lišku. Po chvilce ji něco napadlo. Odvedla ho ke studánce, kde se ponořila do vody a rázem se proměnila v obchodníka se zvířaty. „Teď se ponoř ty!“ poručila mládenci. Studánka ho proměnila v roztomilé morčátko. Obchodník vzal morčátko a šel s ním do města. Půvabné zvířátko všem ukazoval a všichni ho chtěli vidět i královská dcera se přišla podívat. Morče se jí natolik zalíbilo, že si jej koupila. Obchodník ještě stačil morčátku zašeptat: „Až tě půjde královská dcera hledat k oknu, schovej se pod její cop!“ Princezna přistoupila k prvnímu oknu a neviděla nic. Okno ve vzteku zabouchla, až se rozsypalo na nejmenší střípky. Přistoupila k druhému oknu, ale neviděla zase nic. A už létaly střepy z druhého okna. Stejně dopadla všechna okna až do jedenáctého. Už v ní kypěl hněv a strach jí svíral. Marně vyhlížela i z dvanáctého okna, zabouchla je s takovou silou, že se celý zámek otřásl.

Pak odstoupila od okna a v tom vzteku ucítila pod copem malé morče. Popadla jej, hodila na zem a vykřikla: „Ztrať se mi z očí!“ Morče pospíchalo přímo k obchodníkovi. Oba se pak sebrali a vrátili se ke studánce. Ponořili se do vody a z obchodníka byla zase liška a z morčátka nejmladší bratr. Lišku za její nápad vychválil do nebes. Liška se zaradovala z velké chvály a spokojeně běžela do lesa.

Mladík se zase vrátil do zámku za princeznou. Vše dopadlo dobře a zanedlouho se konala na zámku svatba. Nikdy však své ženě neřekl, kam se schoval a kdo mu tehdy pomáhal.

Tags:
  1. O princezně, která všechno viděla II | Centrum Pohádek Said,

    [...] O princezně, která všechno viděla II [...]

Přidat konentář