Subscribe to Centrum Pohádek
Led
26

Lev a myš

Napsala Katka

Mocný lev a král džungle si po vydatném jídle lehl a odpočíval. Po chvíli mu před nosem proběhla malá myška. V tu chvíli se lev probudil a zlostně zařval, vymrštil tlapu a myšku chytil. Svou silou jí chtěl rozdrtit za to, že ho vyrušila ze spánku. „Zadrž, mocný králi zvířat,” zapištěla myška. „ Nezabíjej mě, prosím. Co by si z toho měl? Když mě pustíš, někdy pomůžu zase já tobě.” Myška lva rozesmála, jak by mu mohla pomoci zrovna ona? Slitoval se a pustil ji. „Utíkej, ať si to nerozmyslím,“ zavrčel velkomyslně. Zanedlouho se v džungli objevili lovci. Nastražili na lva past v korunách stromu. Lev se rozběhl a lovci na něj hodili hustou a pevnou síť. Bezmocný lev se svíjel v síti na zemi, řval a snažil se ze sítě dostat. Po chvilce byl už vysílený a jen ležel zamotaný v síti. Na pomoc mu přiběhla malá myška. „Neboj se, já ti pomohu, jsem ti přeci zavázána.“ Lev si povzdychl a řekl: „Stejně mi nemůžeš pomoci, když jsi tak malá a slabá.“
Myška začala svými ostrými zoubky hryzat provazy sítě a za chvilku se jí podařilo pár provazů překousat. Kousala až byla díra dostatečně velká a lev se jí mohl protáhnout a utéci do džungle.

Tags:

Přidat konentář