Subscribe to Centrum Pohádek
Led
10

Kouzelný koník I

Napsala Katka

V jednom městě žil bohatý kupec, který měl u svého domu krásnou zahradu, na které pěstoval proso. Každý den se po ní procházel a svou úrodu si hlídal. Jednoho dne si všiml, že na zahrádce chybí velký kus prosa, pojal tedy podezření, že ho okradl nějaký zloděj. Toho natolik rozzlobilo, že se rozhodl zloděje dopadnout a přísně ho potrestat. Do svého plánu zasvětil tři své syny a pověřil je, aby dnes v noci drželi hlídku jeden po druhém. Kdo z nich zloděje dopadne, tomu se otec bohatě odmění. První noc hlídal nejstarší ze synů jménem Michal. Vzal si s sebou nabité bambitky, ostrou šavli a zásobu jídla a pití. Zabalil se do teplého pláště a pak se usadil pod kvetoucím černým bezem. Ale netrvalo dlouho a milý Michal tvrdě usnul. Když se ráno probudí, všimne si, že zmizel ještě větší kus prosa. Druhou noc hlídal druhý syn Jíra. I on se ozbrojil bambitkami a šavlí, ale navíc si s sebou ještě vzal řádnou sukovici a pevný provaz. Ani ten však nevydržel vzhůru a usnul. Druhý den ráno uviděl, že další kus prosa zmizel. Otec byl rozlobený a své dva syny potrestal. Poslední noc hlídal syn Jan. Ten si s sebou nevzal ani bambitku, ani šavli, zato si kolem sebe napíchal trní a bodláčí. Jakmile ho začal spánek tížit a hlava mu klesla, popíchalo ho trní do nosu a hned byl zase bdělý a čilý. O půlnoci zaslechl z dálky nějaký dusot, který se blížil, až ho slyšel z prosného pole. Našel v kapse provázek, potichu vytahal bodláčí a trní. Pomalu se plížil ke zloději. Ale co to vidí! V prosu se pase roztomilé hříbátko. Dobrovolně se nechalo chytit a odešlo s chlapcem do stáje. Jan měl velikánskou radost, vesele se vrátil do své postele a usnul. Bratři ho ráno objevili v posteli a smáli se mu, že dopadl stejně jako oni a navíc nevydržel jednu noc bez postele. Jan zavedl své bratry a otce do stáje, kde stálo urostlé hříbátko. Otec byl překvapen a za odměnu dal hříbě Janovi. Jan ho pojmenoval jako Zloděj prosa…

Jaké štěstí přinese hříbátko Janovi se dozvíte ve druhém pokračování.

Tags:
  1. Kouzelný koník | Centrum Pohádek Said,

    [...] Kouzelný koník [...]

Přidat konentář